MẶT BẰNG TÒA HH3

MẶT BẰNG TÒA HH3

Căn hộ 01 - 129m2 - 4 phòng ngủ

Căn hộ 01 - 129m2 - 4 phòng ngủ

Căn hộ 02-04 - 81m2 - 2 phòng ngủ

Căn hộ 02-04 - 81m2 - 2 phòng ngủ

Căn hộ 03 - 87m2 - 2 phòng ngủ

Căn hộ 03 - 87m2 - 2 phòng ngủ

Căn hộ 05 - 112m2 - 3 phòng ngủ

Căn hộ 05 - 112m2 - 3 phòng ngủ

Căn hộ 06-11 - 67m2 - 2 phòng ngủ

Căn hộ 06-11 - 67m2 - 2 phòng ngủ

Căn hộ 07-10 - 67m2 - 2 phòng ngủ

Căn hộ 07-10 - 67m2 - 2 phòng ngủ

Căn hộ 08-09 - 76m2 - 2 phòng ngủ

Căn hộ 08-09 - 76m2 - 2 phòng ngủ

Sảnh chung cư the jade orchid

Sảnh chung cư the jade orchid

Phòng khách

Phòng khách

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Bếp ăn

Bếp ăn

Bàn ăn

Bàn ăn

Vệ sinh

Vệ sinh

Phối cảnh the jade orchid

Phối cảnh the jade orchid
MẶT BẰNG TÒA HH3
Căn hộ 01 - 129m2 - 4 phòng ngủ
Căn hộ 02-04 - 81m2 - 2 phòng ngủ
Căn hộ 03 - 87m2 - 2 phòng ngủ
Căn hộ 05 - 112m2 - 3 phòng ngủ
Căn hộ 06-11 - 67m2 - 2 phòng ngủ
Căn hộ 07-10 - 67m2 - 2 phòng ngủ
Căn hộ 08-09 - 76m2 - 2 phòng ngủ
Sảnh chung cư the jade orchid
Phòng khách
Phòng ngủ
Bếp ăn
Bàn ăn
Vệ sinh
Phối cảnh the jade orchid