MẶT BẰNG TỔNG THỂ SHOPHOUSE

MẶT BẰNG TỔNG THỂ SHOPHOUSE

Mặt bằng shophouse NO3 - NO4

Mặt bằng shophouse NO3 - NO4

Hình ảnh thấp tầng the jade orchid

Hình ảnh thấp tầng the jade orchid

Hình ảnh thấp tầng the jade orchid

Hình ảnh thấp tầng the jade orchid

Hình ảnh thấp tầng the jade orchid

Hình ảnh thấp tầng the jade orchid

Shop khối đế the jade orchid

Shop khối đế the jade orchid

Phòng khách

Phòng khách

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Bếp

Bếp

Phòng thờ

Phòng thờ

Phòng vệ sinh

Phòng vệ sinh
MẶT BẰNG TỔNG THỂ SHOPHOUSE
Mặt bằng shophouse NO3 - NO4
Hình ảnh thấp tầng the jade orchid
Hình ảnh thấp tầng the jade orchid
Hình ảnh thấp tầng the jade orchid
Shop khối đế the jade orchid
Phòng khách
Phòng ngủ
Bếp
Phòng thờ
Phòng vệ sinh